Free your Mind  

 Vals Licht

In dit artikel wil ik wijzen op het feit dat een aantal spirituele tradities, meditaties en yoga technieken niet tot de Verbinding met het Hogere Zelf  (je eigen Bron van Eenheid  leiden) , maar juist naar de andere richting: namelijk tot het kwaad en de duisternis. .  Er wordt door Controllers/ GonalElite  heel veel disinformatie verspreid in de wereld van de spiritualiteit en helaas klopt er heel veel niet in kringen van New Age. Sinds het kwaad en duisternis die  de mensheid al duizenden jaren in zijn greep houdt, begrepen heeft dat een deel van de mensheid aan het Ontwaken is , doen ze er alles aan om dat tegen te houden door het verspreiden van disinformatie. Dat wordt Vals Licht genoemd.   Het is voor een leek vrijwel onmogelijk om dit onderscheid te kunnen maken en vele goedwillende mensen worden hierdoor misleid. 

Voor een goed begrip van dit verhaal is het belangrijk om eerst het hoofdstuk over BEVRIJD van DUALITEIT te lezen.

Mijn eigen ervaring met Vals Licht

In Februari 2014 kreeg ik belangstelling voor een meditatie weekend in de traditie van Arhatic Yoga, wat pretendeert het crème de la crème onder de yoga technieken te zijn.
In twee dagen kreeg je 4 meditatietechnieken aangereikt, die met wat dagelijkse beoefening al snel tot Verlichting zouden leiden.  Daar hadden mijn vriendin Jenny en ik wel oren naar. Ik was helemaal argeloos en vol enthousiasme  want wat konden die meditaties nu voor kwaad?? Door alle promotie eromheen en de mensen die het organiseerden en in wie ik veel vertrouwen had, was ik er rotsvast van overtuigd dat dit the top of the bill was. Dat laatste was financieel zeker het geval, want zo een weekend kost in Europa en de Verenigde Staten 1000 dollar. Omdat wij in Gambia waren konden we het tegen een gereduceerd tarief doen.

Enfin, er was een prachtig hotel afgehuurd, er was een meester uit India ingevlogen en er waren zo een 35 mensen aanwezig, voornamelijk westerlingen. Het weekend zelf was heel interessant, veel van wat er verteld werd wist ik al wel. Er werd gesproken over kundalini meditatie, je verbinden met het Hogere Zelf, het Christusbewustzijn en komen in Oneness Consciousness.   Daarna gingen wij naar huis met stapels oefeningen, meditaties, CD’s , DVD’s etc. Wij konden voorlopig vooruit en we voelden ons helemaal O.K.

Totdat we een week later ayahuasca dronken samen en de hel losbrak. We zaten beiden van top tot teen onder de demonen en entiteiten, het was verschrikkelijk. We waren allebei doodziek, we hebben alleen maar gespuugd. We waren volledig in de war, zeg maar rustig compleet over de rooie. Mijn spirituele gidsen hebben mij toen uitgelegd dat deze meditaties op de verkeerde  lijn zijn aangesloten en niet naar het de Bron van Eenheid leiden, maar juist de andere kant op. Omdat je je via het kruinchakra bewust openstelt, kan de hele lading negatieve energie binnenkomen. En je merkt er tijdens de cursus en meditaties helemaal niets van. We hebben toen drie dagen achter elkaar ayahuasca moeten doen om ons te reinigen van deze energieen en nog heb ik daarna langere tijd last van gehouden van het gevoel dat ik niet helemaal schoon was.

Mijn gidsen zeiden dat  wel goede ervaring voor ons vond om dit een keer mee te maken, omdat er meer van dit soort verkeerde spirituele lijnen bestaan en dat ik daar in mijn werk vaker mee te maken zou krijgen. En dat ik dat dan ook zou kunnen begrijpen.  Tot zover mijn eigen ervaring met verkeerde meditaties en Vals Licht en inderdaad heb ik met deze problematiek in mijn praktijk vaker te maken gekregen. 

Spirituele  lijnen die niet tot de vereniging met de Bron van EEnheid leiden:

Transcedente Meditatie. Pas geleden een vrouw behandeld in een individuele sessie die met name op het kruinchakra en daarboven heel veel demonen en entiteiten had. Hele slierten van zwarte energie kwamen van haar hoofd. Volgens mijn gidsen kwam dat door die meditaties.

Lichtwerkers die met Ascended Masters, Aartsengelen, Lord Sananda e.d. werken. Sananda zou de kosmische naam voor Christus zijn, wat helemaal niet waar is. Sananda is een heel grote negatieve kracht, een zwarte buitenaardse van de Reptielen en is in feite de Anti-Christ. Vorig jaar heb ik een vrouw behandeld die 5 jaar in zo een Lichtwerk beweging had gezeten die onder leiding stond van Sananda.  Die vrouw was na 4 individuele sessies nog niet schoon, terwijl normaal gesproken 1 of 2 sessies voor de meeste mensen voldoende zijn. Die vrouw zat echt onder de demonen, entiteiten, aanhechtingen naar Reptielen, Archonten etc. Een drama!  Ascended Masters is so wie so een moeilijk verhaal en zijn altijd infiltraties van het kwaad en duisternis.

Vrijwel alle channelings zijn Vals Licht en worden door gegeven door demonen ipv lichtwezens. Alle channelings, van Aartsengel Michael, Gabriel,  Uriel, Christus, Sananda, de Moeder Maria, Kuthumi, Maria Magdalena etc. Het is allemaal dezelfde bull shit en het is allemaal Vals.  Nu moet ik wel zeggen dat in de New Age wereld er erg weinig kritisch beoordelingsvermogen bestaat en veel mensen alles voor zoete koek aannemen, hoe onwaarschijnlijk de beloftes ook zijn. Hier heb ik dus over  de vele channelings die de hemel op Aarde beloven en dat gedurende al vele jaren lang. Ik ben zelf in de jaren 1995-1998 ook intensief met het zgn. Lichtwerk bezig geweest, maar ik moet constateren dat alles wat ons toen beloofd is door Kryon, Ascended Masters en Sananda en al die andere (Vals) Lichtwezens, zich twintig jaar later nog steeds totaal niet heeft gemanifesteerd. Nog niet de helft ervan, nog niet eens een derde ervan. Wat is dan de waarde van al deze loze beloften?

Er is een Duitser, de heer Christopher Fascing die zegt dat hij de Aartsengel Gabriel channelt. In zijn boek “ De samenleving in 2015” schetst hij een beeld van een paradijselijke Aarde  dat zich in 2015 volledig zou hebben gemanifesteerd. Alle informatie die erin staat heeft hij door gekregen van de Aartsengel Gabriel.  Ik heb nog nooit zulke kolder gelezen, we zijn daar op dit moment in 2017  nog heel ver vandaan, verder dan ooit zou ik zeggen. Hij zegt ook dat hij de Aartsengel Michael channelt en schrijft daarover boeken met dezelfde onzin verhalen. Toch is Christopher Fascing een veel gevraagd spreker in binnen -en buitenland, geeft hij workshops en lezingen en worden al zijn boeken, zonder enige vorm van kritiek, uitgegeven.
Door het veelvuldig luisteren naar allerlei channelings,kun je zwaar bezeten raken door demonen, zonder dat in de gaten te hebben. 

Ook met de zgn. verlichte guru Baba Ji heb ik zeer negatieve ervaringen en ook dat is geen Verlicht Wezen,maar een hele grote Reptilian. Het gaat allemaal te ver omdat hier uit te leggen, maar ook India is het meeste wat door gurus wordt aangeboden helaas Vals Licht.  En ook het Hindoe geloof in Vishnu, Shiva, Shakti, e.d.is allemaal gecreered door de Annunaki en de Reptielen. En dat is ook wel verklaarbaar, omdat deze negatieve buitenaardsen deze planeet al duizenden jaren onder hun controle hebben en er dus allles aangedaan hebben om ons zo ver mogelijk weg te houden bij de Bron Van EEnheid.

Ik ga zelfs zover om te beweren dat alle religies vals zijn en alleen maar gecreeerd zijn om ons te controleren, te manipuleren en ons tegen elkaar op te zetten. De strijd om het geloof is een van de grootste slagvelden van deze planeet. De Bijbel, het Oude Testament, is de geschiedenis van verovering door de Annunaki op deze planeet. Het Oude Testament is gebaseerd op de Soemerische kleitabletten. De God van het Oude Testament, Jahweh, Jevohah is in werkelijkheid Anu, de leider van de Annunaki, die zichzelf tot God heeft uitgeroepen en ieder die hem niet gehoorzaamde de dood heeft ingejaagd.  De God van het Oude Testament is nu niet bepaald een God van Liefde en Harmonie.  Hij veroorzaakte een zondvloed, waar de meerderheid van de mensen bij omkwam, hij strafte de inwoners van Egypte met 10 plagen, hij vernietigde Sodom en Gomorra, Jericho, Babylon etc etc. Hij zegt van zichzelf in het O.T. dat hij een jaloerse god is, die geen andere goden naast zich duldde. Dus iedereen die er anders over dacht werd beschuldigd van afgoderij. Hij heeft ook het geloof in de Moeder Godin, de Oermoeder van de Schepping, volledig uitgebannen,want voor een vrouwelijke god was geen plaats in zijn pantheon. 

Ik vind het ongelofelijk dat de mensheid ( Christen,Joden, Moslims) nooit enige vraagtekens bij het O.T. gezet hebben. Deze oorlogszuchtige god kan toch nooit dezelfde zijn als de  Bron van EEnheid, Liefde en Vergeving,waar we allemaal uit ontstaan zijn. En omdat deze god,Anu,( een 6 meter groot Reptiel)   een god van oorlog en bloedwraak was, voert de mensheid tot aan de dag van vandaag oorlog om het juiste geloof en strijden christenen, moslims en joden een verschrikkelijke strijd met elkaar.   En de Annunaki en de Reptielen zijn de lachende derde partij, die al hun levensenergie trekken uit deze al eeuwenlang durende strijd.  En dan nog denken dat je niet gemanipuleerd, misleid en gecontroleerd wordt??????

En natuurlijk verzin ik bovenstaande beweringen niet uit de grote duim,maar volg ik al jaren al het wetenschappelijk onderzoek dat op dit gebied verricht is. Alsje hierover meer wil lezen:

De eerste wetenschapper die deze ideeen naar voren heeft gebracht is Erich von Daniken met zijn beroemde boek; 
Waren de goden kosmononauten?

Planet of Gold van Andreas A.Paris werpt ook een geheel ander licht op de Bijbel en het O.T.    Niet alle info is correct,maar je komt er toch een heel eind mee in de goede richting.

Datzelfde geldt voor   Sir Laurence Gardner met o.a

 • The Origin of God (2010) (ISBN 9780956735706)
 • Lost Secrets of the Sacred Ark: Amazing Revelations of the Incredible Power of Gold (2004) (ISBN 0-00-714295-1)
 • Genesis of the Grail Kings: The Astonishing Story of the Ancient Bloodline of Christ and the True Heritage of the Holy Grail (1999) (ISBN 0553817744)


Secharia Zetchin is een van de weinigen geleerden ter wereld die de Soemerische kleitabletten kan ontcijferen ( die weer de basis van het O.T. zijn )  en heeft daarover een aantal zeer belangrijke boeken geschreven oa. 

 • The Wars of Gods and Men (Earth Chronicles, No. 3), 1985, Avon Books (Bear & Company, 1992, ISBN 0-939680-90-4)
 • The 12th Planet (Earth Chronicles, No. 1), New York: Harper, 1976, ISBN 0-380-39362-X
 • The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial god, Bear & Company, 2002, ISBN 1-59143-037-
 • Genesis Revisited: Is Modern Science Catching Up With Ancient Knowledge?, (AVON BOOKS, 1990, ISBN 0-380-7615

  Zeer interessant is het Wingmaker Material wat je kunt beluisteren in de You Tube interviews van:
  Dr. Neruda,part 5 ( deel 1 t/m 33) die een zeer goed beeld geeft van hoe de buitenaardse bezetting door de Annunaki en de Reptielen heeft plaatsgevonden. 
 • Over het vrij worden van de dualiteit is het volgende artikel zeer interessant; 
  Why I am no longer a Lightworker van Cameron Day. Hij is een van de drijvende krachten achter de website www.in5d.com  (betekent leven vanuit de 5e dimensie)  
  http://in5d.com/why-i-am-no-longer-a-lightworker/ 

  En zo is er nog veel meer materiaal dat je kunt bestuderen als je eenmaal gaat zoeken op Annunaki, Reptilians etc. Niet alles is waar, ook daar is weer veel Vals Licht. Maar het zet in ieder geval je bewustzijn aan om alles wat ons ooit geleerd is in twijfel te trekken. Zoals gezegd wordt in het artikel: This is how the Annunaki took control over humanity te vinden op:
  http://in5d.com/this-is-how-the-anunnaki-took-control-of-humanity/

  According to Robert Morning Sky, just about everything you have been taught is a lie, including your true galactic lineage, religion and following the light upon death. Robert’s Hopi and Apache lineage ties together the missing pieces of what our indoctrination facilities (schools and churches) do not tell us and do NOT want us to know!

  In general, Morning Sky’s genetic lineage story follows Zecharia Sitchin’s story, but not completely.  This is, indeed, a slave planet where we have been genetically modified to become subservient slaves to our masters.

 

Sinds kort zijn wij erachter dat al het Licht dat niet met het Hoger Zelf verbonden is, Vals Licht is. Lees hiervoor het hoofdstuk over Bevrijd uit Dualiteit. Het is van het allergrootste belang dat je je leert te verbinden met het Hogere Zelf, want dan kun je niet meer gemanipuleerd, geindoctrineerd of bezeten raken door kwade krachten. 

Het kan ook door ayahuasca te drinken bij een goede sjamaan, 

Maar wie is een goede sjamaan?  Ook dat is een probleem. Zie hiervoor het hoofdstuk: Het belang van een goede sjamaan


 

 

 

 

 


E-mailen
Map
Info