Free your Mind  

De Bevrijding van het Karmisch Lichaam 

In maart 2016 hebben wij (ik samen met een groep van internationale genezers) een doorbraak bereikt in de bevrijding van het menselijke energiesysteem. Wij hebben gezien dat alle mensen op Aarde een energetisch lichaam bij zich dragen dat hen in  de reïncarnatie cyclus gevangen houdt. Het  Karmisch Lichaam bevat o.a. informatie over al je vorige levens die met veel pijn en lijden gepaard zijn geweest. Ook draagt dit lichaam de informatie over het lijden van de  ouders, de voorouderlijke lijnen en de genetische aanleg. Wat wij het Karmisch Lichaam noemen wordt door Eckhart Tolle en andere genezers het Emotionele Pijnlichaam genoemd. 

Negatieve emoties die je niet totaal onder ogen ziet en ziet zoals ze zijn op het moment dat ze bij je opkomen, lossen niet helemaal op. Ze laten een rest van pijn achter. De restanten van pijn die achterblijven bij elke sterke negatieve emotie die je niet volledig onder ogen ziet, aanvaardt en laat gaan, sluiten zich aaneen en vormen een energieveld dat in de cellen van je lichaam leeft. Het bestaat niet alleen uit pijn uit je jeugd, maar ook uit pijn die daar tijdens de adolescentie en volwassenheid aan is toegevoegd en waarvan een groot deel het product is van het ego. Het is de emotionele pijn die je onontkoombare metgezel is wanneer er een onwaar zelfbesef ten grondslag ligt aan je leven. Dit energieveld van oude, maar nog zeer levendige emoties dat in bijna ieder mens leeft is het pijnlichaam.

Het pijn lichaam is echter niet alleen individueel van aard. Het draagt ook iets mee van de pijn die ontelbaar velen gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid, een geschiedenis van voortdurende stammenoorlogen, in slavernij voeren, plunderingen, verkrachting, marteling en andere vormen van geweld geleden hebben. Die pijn leeft nog steeds in de collectieve psyche van de mensheid en daar wordt dagelijks nieuwe pijn aan toegevoegd.

Elke nieuw geborene betreedt deze wereld met een emotioneel pijnlichaam. Bij sommigen is het zwaarder, dichter dan bij anderen. Een kind met slechts een licht pijnlichaam hoeft niet een ‘in spiritueel opzicht’ verder gevorderde man of vrouw te worden dan iemand met een dicht pijnlichaam. Juist het omgekeerde is vaak het geval. Mensen met een zwaar pijn lichaam hebben meestal meer kans om spiritueel te ontwaken dan mensen met een relatief licht pijnlichaam, Terwijl sommige mensen gevangen blijven in hun zware pijnlichaam, bereiken vele anderen een punt waar ze niet meer met hun ongelukkig-zijn kunnen leven, waardoor de motivatie om te ontwaken sterk wordt.

Het pijnlichaam is een semi-autonome energievorm die in de meeste mensen leeft, een uit emoties bestaande entiteit. Het heeft een eigen primitieve intelligentie, zoals van een slim dier, en zijn intelligentie is hoofdzakelijk gericht op overleving. Net als alle levensvormen moet het zich regelmatig voeden – nieuwe energie opnemen – en het voedsel dat het nodig heeft om de voorraden aan te vullen bestaat uit energie die overeenkomt met zijn eigen energie, dat wil zeggen, energie met een vergelijkbare frequentie. Voor het pijn lichaam is elke emotioneel pijnlijke ervaring bruikbaar voedsel. Daarom gedijt het zo goed op negatief denken en op drama in relaties. Het pijnlichaam is een verslaving aan ongelukkig zijn. 

De Oorspronkelijke Mens die tienduizenden jaren geleden tijdens het Gouden Tijdperk op de planeet Aarde leefde, had geen Karmisch Lichaam c.q. Pijnlichaam. .Het concept van Karma en de Reïncarnatie-cyclus bestonden toen nog niet. Wanneer de Oorspronkelijke Mens zijn lichaam verliet, ging zijn energie terug naar de het Hoger Zelf om daar zijn ervaringen in het menselijk lichaam te delen.

Dit is allemaal veranderd toen krachten van het kwaad en de duisternis de atmosfeer van de Aarde binnentraden in de vorm van een aantal buitenaardse rassen die zich gingen bemoeien met de schepping van een mensenras. Er zijn een aantal buitenaardse rassen die een zeer kwalijke rol spelen in dit verhaal en die al duizenden jaren parasiteren op het menselijke leven. Zij hebben heel diep ingegrepen in de ontwikkeling van het menselijke ras in 3-D en hen afgesloten van het Hoger Zelf.  Dit zijn met name de Annunaki, de Syriers, de Reptielen en de Greys.   Zij hebben ongelofelijke veel schade binnen ons zonnestelsel teweeg gebracht.

Heel uitgebreide info over de Annunaki en de  Reptielen en hun duizenden jaren lange overheersing over de Aarde kun je lezen in alle boeken van David Icke. Zijn laatste boek:Het Fantoom Zelf (The Phantom Self) is onlangs in het Nederlands vertaald. David Icke geeft ook wereldwijd lezingen over dit onderwerp aan duizenden toehoorders en je kunt vele You Tube interviews met hem bekijken. www.davidicke.com 

Het meest complete verhaal over de oorsprong van de mens  en de negatieve invloed van de diverse buitenaardse rassen kun je hier vinden: de Wes Penre Papers. Op YouTube te vinden onder de naam; Titan Blood. In zeer veel delen wordt de hele galactische geschiedenis van ons Universum uitgelegd, inclusief de galactische oorlogen van Orion en Sirius die een hele grote invloed op de Aarde hebben gehad. 

De Annunaki en Reptielen  zijn roofdierachtige wezens en altijd op zoek naar nieuwe jachtgebieden om te kunnen overleven. Ze staan op een technologisch peil dat veel verder gevorderd is dan die van ons, ze beschikken over supersnelle ruimteschepen, elektronische wapens die ons onbekend zijn en ze zijn ongelofelijk intelligent. Ze voelen zich superieur aan ons. Zij hebben geen gevoelens en emoties en wat Liefde is, is hun onbekend.
Ieder wezen in het Universum heeft het Licht van Oorspronkelijke Bron nodig om te kunnen bestaan. Deze Annunaki/Reptielen zouden dus eigenlijk niet kunnen bestaan ,want ze hebben zich van het Licht van Oorspronkelijke Bron afgekeerd. Om toch te kunnen blijven bestaan parasiteren ze op de mensheid die wel een Vonk van Oorspronkelijke Bron in zich draagt.  Omdat het negatieve wezens zijn kunnen ze alleen leven van negatieve emoties en ladingen en daarom creëren ze zoveel mogelijk trauma, haat, pijn en en ellende op deze Aarde. Op dit moment leven er hier bijna 7 miljard mensen in wanhoop, armoede, pijn en verdriet en dat creëert een enorme lading van negatieve energie waarop de hele wereld van kwaad en duisternis parasiteert

In de periode dat de Oorspronkelijke Mens in Liefde op Aarde leefde, waren wij onschuldig en wisten niet wat kwaad en duisternis was. De Annunki/Reptielen hebben de Infinite Beings die wij toen waren  van hun Hoger Zelf afgesloten in een gevangenis geplaatst, die ook wel The Matrix wordt genoemd. En dat is gebeurd tegen onze Vrije Wil en tegen de Wil van de Oorspronkelijke Bron. Het allereerste wat zij deden toen ze de Aarde binnenvielen was een magnetisch veld (een energetische gevangenis)  creëren van lage frequenties, waardoor de planeet Aarde via een Matrix van lage frequenties van de rest van het Universum werd afgesneden. Het Licht van Oorspronkelijke Bron kon niet meer door de band van lage frequenties heen dringen. De planeet Aarde werd in een soort van quarantaine geplaatst. Wij waren niet meer bereikbaar voor de rest van het Universum en wij konden ook na de dood niet meer terugkeren naar het Hoger Zelf.  Tegelijkertijd werd er een reïncarnatie-cyclus ingesteld, zodat de menselijke zielen zich ook na de dood niet meer het Hoger Zelf en de Oorspronkelijke Bron konden verbinden. En in plaats daarvan via een Tunnel van Vals Licht werden gedwongen om steeds maar weer opnieuw in een lichaam te reïncarneren.

Annunaki en Reptielen worden ook wel de Meester Genetici van het Universum genoemd, omdat zij alles weten en begrijpen van het DNA en de genen waarmee je leven kunt creëren. Een van de eerste dingen die zij deden toen zij hier op Aarde kwamen was het veranderen van het menselijk DNA door het met hun eigen DNA te vermengen. Zij deden dat met als doel om ons te kunnen manipuleren en controleren. Dat is ook de reden waarom ieder van ons het zgn. Reptielenbrein heeft in de hersenen, dat het meest primitieve deel van ons brein is dat alleen gericht is op overleven. Afbeeldingen van deze Genetische Manipulatie zijn gevonden op 5000 jaar oude Soemerische kleitabletten in Irak. Daarop is te zien hoe Slang achtige wezens vliegen met schotels en reageerbuis experimenten doen. Zie hiervoor o.a. de boeken van Zecharia Sitchin, die een van de weinigen ter wereld is die de Soemerische kleitabletten kan ontcijferen Boeken van hem zijn The 12th Planet, the Earth Chronicles and the book of Enki.   

Wat zij ook deden was het blokkeren van de 12-strengen DNA.  Op dit moment functioneren er nog maar 2 strengen van ons DNA en dat is net voldoende om te kunnen overleven. Het overige DNA dat is bedoeld voor de hogere energie functies, zoals telepathie, communicatie met het Hoger Zelf,  met andere buitenaardse beschavingen,  alle vormen van spiritualiteit,  mogelijkheden voor zelfgenezing, regeneratie van de cellen. Het innerlijk reizen via het multi-dimensionele Zelf is volledig afgesloten. , 

De Annunaki/Reptielen hebben de menselijke wezens nodig om als slaven voor hen te werken en om energie van hen te roven. De menselijk wezens op Aarde en de wezens op de andere gevangen genomen planeten fungeren als energiebronnen voor hen. Op dit moment leven er 7 miljard mensen op deze Aarde die leven in een energie van angst, wanhoop, honger, oorlog, haat, verdriet, gebrek aan liefde, gebrek aan bewustzijn en gebrek aan vrije wil. Samen met elkaar creëren wij een enorme energiebel waar de wereld van het kwaad en duisternis op leeft. Zij voeden zich daarmee. Het maakt hen krachtig en onoverwinnelijk. Wij functioneren helaas als niet anders dan hun accu’s of batterijen. En dat is allemaal gedaan tegen onze vrije wil.

Toen de Annunaki en Reptielen ons eenmaal overheerst hadden en tot slaaf gemaakt en ons DNA hadden veranderd, wilden ze ons niet kwijt raken na onze dood. Voor hun inmenging op deze Aarde keerde de menselijke ziel direct terug naar het Hoger Zelf.. De wezens die ons overheersten wilden dat proces tegenhouden en creëerden aldus de Reïncarnatie-cyclus.
Zodat ze ons steeds weer opnieuw een leven konden geven, zonder mogelijkheid om daaruit de ontsnappen. De Reïncarnatie cyclus is een val, een gebed zonder end, zou ik willen zeggen. We werden gedwongen om terug te keren, leven na leven na leven. En al die levens voltrokken zich in pijn en ellende, zodat we zoveel mogelijk negatieve energie bleven produceren. Er zijn maar heel weinig menselijke wezens geweest die  in de afgelopen duizenden jaren uit de Reïncarnatie-cyclus hebben kunnen ontsnappen. Dat is alleen mogelijk wanneer de verbinding met het Hoger Zelf hersteld wordt, en dat idee door de Annunaki/Reptielen nu niet bepaald gestimuleerd. De kennis daarover hebben ze geprobeerd zover mogelijk bij ons vandaan te houden, o.a. door het creëren van religies die allemaal vals zijn en de plaats van het Hoger Zelf proberen in te nemen,

Want natuurlijk hebben de Annunaki/Reptielen ons eindeloos gemanipuleerd en geïndoctrineerd. Ze maakten ons wijs dat zij Goddelijk waren en dat reïncarnatie goed voor ons was en ons verder zou helpen. Ze zeiden dat de Reïncarnatie cyclus belangrijke lessen voor ons betekenden, maar de Waarheid is, is dat de Reïncarnatie-cyclus alleen goed is voor hen.  En aldus zijn het de Annunaki/Reptielen geweest die een Karmisch Lichaam in ons energiesysteem hebben geplaatst. Een energetisch Lichaam dat ons voor eeuwig bond aan al onze vorige levens, onze voorouderlijke lijnen, ons karma, onze eeuwige schulden die ingelost moesten worden. Het Karmisch Lichaam draagt alle informatie over onze vorige levens met alle trauma’s, pijn en lijden en het draagt alle verbindingen met je voorouderlijke lijnen met al hun trauma’s, ziekten, pijn en lijden. En het draagt alle demonische energieën die zich aan al dat lijden hebben vastgehecht. Het is het Karmisch Lichaam dat ons in de 3 e dimensie gevangen houdt en waardoor we de verbinding met het Hoger Zelf kwijt zijn,

Robert Morning Sky, een sjamaan en genezer van de Apache Indianen, die veel contact met buitenaardsen heeft, spreekt over het zielen regeneratie centrum waarbij de zielen worden gevangen in de reincarnatie-cyclus, zodat zij de entiteiten kunnen blijven dienen die de Aarde controleren, domineren en manipuleren. Dat artikel vind je hier:

http://in5d.com/this-is-how-the-anunnaki-took-control-of-humanity/  
en ook zijn website is heel interessant  www.robertmorningsky.com 

En hier vind je een zeer uitgebreid Nederlandstalig artikel op www.wanttoknow.nl dat dit verhaal van ons volledig ondersteunt:

Een vangnet voor gestorven zielen

Wij (ikzelf en een groep van internationale genezers) kregen langzaam maar zeker in de gaten dat we eigenlijk altijd bezig waren met het genezen van het Karmisch Lichaam of Pijnlichaam. We begonnen ons te realiseren dat dit een never ending story was, want zodra het ene issue was genezen, kwam het volgende al weer op, was het niet vanuit dit leven, dan wel vanuit een vorige leven of vanuit een voorouderlijke lijn. We werden er moedeloos van. Vooral ikzelf kon erop een gegeven moment niet meer tegenop boksen. De individuele sessies waarin ik niets anders deed dan mensen bevrijden van hele zware en grote hoeveelheden demonen en reptielen, trok zo een wissel op me, dat ik ermee wilde stoppen.

Gelukkig kwam toen de doorbraak en liet ons Hoger Zelf ons een nieuwe manier van genezing zien, namelijk het verwijderen van het Karmisch Lichaam in een keer. Met zeven slagen  op het hoofd van de cliënt wordt het Karmisch Lichaam uit het energiesysteem verwijderd,. Tijdens dit proces komen er zeven demonen los die het Karmisch Lichaam op zijn plaats houden. De genezer moet de capaciteiten hebben om deze demonen te kunnen verwijderen. Het feit dat er demonen bij betrokken zijn om het Karmisch Lichaam op zijn plaats te houden bewijst dat het Karmisch Lichaam nooit een creatie van de Oorspronkelijke Schepping  is geweest.
Na de Verwijdering van het Karmisch Lichaam sluiten we het  Reptielenoog dat zich aan de rechterkant van ons brein bevindt. Dit is een instrument van de Reptielen om ons energiesysteem constant in de gaten te houden. Het is eigenlijk een soort van camera die meekijkt in het energiesysteem.  Het wacht op momenten van pijn, lijden en trauma, zodat demonen het energiesysteem kunnen binnendringen.

Wat wij hebben ervaren sinds de Bevrijding van ons Karmisch Lichaam is ongelofelijk. We werden veel vrijer en we voelden de kracht van het Hoger Zelf veel sterker in ons leven. Veel demonische aanhechtingen verdwenen en trauma’s, pijn, depressie, angst, woede, zorgen verdwenen snel daarna. Het heeft ons leven volledig veranderd. We zijn nog steeds de nieuw verworven vrijheid aan het vieren. We hebben inmiddels ook al een flink aantal andere mensen bevrijdt en velen van hen hebben hun belevenissen beschreven op mijn website.


Wij werken zowel in groep ceremonies als in individuele behandelingen alleen maar het Hoger Zelf en we kunnen jou daar ook op aansluiten als je Karmisch Lichaam verwijderd is
.

In het volgende You tube filmpje kun  je zien hoe wij hoe wij het Karmisch Lichaam verwijderen in de praktijk. Dat doen wij via een eeuwen oude sjamanistische techniek, dieshamanic phlegm wordt genoemd. Dat betekent dat de healer zelf de negatieve energieën opneemt en dan uitspuugt. Dat ziet er een beetje ongewoon uit en het geluid is ook niet prettig. Het is wel heel effectief en volgens ons de enige manier om mensen werkelijk te bevrijden.


Stuur ajb een mail naar divine.juice@yahoo.com voor mogelijkheden om behandeld te worden. Dit kan zowel met als zonder ayahuasca. 


VERHALEN VAN MENSEN DIE MET DEZE METHODE BEVRIJD ZIJN

Ik ben in de afgelopen twee jaar heel regelmatig door Hannah behandeld zowel individueel als in haar groep ceremonies. Ik heb een extreem gewelddadige jeugd gehad, want ik ben opgevoed door een sadistische moeder. Noch van mijn moeder, noch van mijn vader heb ik ouderlijke liefde gehad en ik ben enig kind. Omdat de mishandelingen al begonnen zijn in mijn babytijd zijn mijn trauma’s eindeloos. Toen ik voor het eerst bij Hannah ayahuasca dronk was ik volledig bezet door demonen en waren er lagen en lagen van duisternis op mijn energiesysteem. Ik leed aan enorme angsten, slapeloosheid, gebrek aan energie en ik was altijd ziek. Mijn immuunsysteem was volledig uitgeput.
Door de behandelingen van Hannah ging ik langzaam maar zeker wel vooruit en kreeg ik meer levensenergie en hoop op een betere toekomst. Tijdens de ayahuasca ceremonies was ik helaas nooit in staat contact te maken met het Hoger Zelf en de  Bron van EENheid . Van de andere deelnemers hoorde ik dat dat hen wel lukte. Volgens Hannah ben ik een van de moeilijkste gevallen die zij ooit heeft behandeld. 
Nadat Hannah en Andis (haar compagnon en mede genezer) mijn Karmisch Lichaam hadden weggehaald en mijn Chakra’s hadden gesloten gebeurde er iets ongelofelijks. Alles in mij  begon te stralen en er ging heel veel energie naar alle plekken in mijn energiesysteem die genezing nodig hadden. Ik zag de mooiste kleuren, regenbogen en bloemen verschijnen  in mijn ayahuasca-visioenen. Ik huilde van geluk en blijheid. Eindelijk ervaarde ik het de Bevrijding waar ik zo lang op had gewacht. En dit is nu permanent in mij. . Ik ben zo dankbaar de Bron ons deze genezingsmethode heeft gegeven.
Jenny uit Amsterdam

Ik heb een behoorlijk wild leven geleid vol met party’s en het gebruik van allerlei verschillende drugs. Mijn moeder is overleden toen ik zeven jaar oud was en dat heeft een ongelofelijke pijn en leegte in mij achter gelaten. Een heel ernstig trauma. Toen ik ouder werd verdoofde ik de pijn met drank, drugs en pillen. Toen ik vr het eerst bij Hannah kwam in 2014 was ik een emotioneel wrak die zich geen uitweg meer wist. Ik leed aan ernstige angst stoornissen en ik as letterlijk bang voor alles. Ik werd energetisch totaal opgegeten door mijn angsten en de demonen die zich daarmee verbonden hadden.
Omdat ik in Spanje woon, kon ik Hannah niet regelmatig opzoeken, maar nadat zij mij twee individuele behandelingen met ayahuasca had gegeven en mij van vele demonen bevrijd had  ging alles veel en veel beter. Ik stopte met alle drugs en het gehele party-life. Ik vond een baan en verdiepte  me in gezonde manieren van eten en leven, zoals health food en kruiden.  Mijn vrienden en familie waren dolblij met deze positieve veranderingen en mijn vader is nu voor het eerst trots op me.Ik heb zelf mijn Karmsich Lichaam laten verwijderen en ik heb deze behandeling ook aan mijn vader en zus gegeven. Zij stonden daar gelukkig voor open,

Mijn eerste ervaring met Ayahuasca was ergens anders in Nederland. Deze mensen hadden zeker goede intenties, maar waren ervaren gebruikers en geen Sjamanen/ Helers.   Desalniettemin begon het als een prachtige eenheidservaring, mooie boodschappen.  Alleen aan het einde van de ceremonie kwam er uit het niets een gigantische negatieve energie flow,die niet het beste met me voor had. Gelukkig begon de Ayahusaca uit te werken en had ik het gevoel dat ik goed weggekomen was.  Ook was de verlichting en helderheid die ik ervaarde, direct na de ceremonie weer gevuld met de oude negatieve lading die ik al jaren in mij mee droeg. Nu weet ik dat dit voornamelijk mijn pijnlichaam/karmisch lichaam was.

Na deze dubbele ervaring, heeft het 14 maanden geduurd, voordat ik weer geroepen werd om te gaan drinken.  Dit wilde ik dan wel perse onder begeleiding van een ervaren Sjamaan/heler ondergaan. Die eerste ervaring had me goed ingeprent dat dit echt nodig is.

Via google gezocht op Sjamaan in Nederland. Zo kwam ik bij Hannah en Barbara terecht. Ik had wat op de website gelezen, maar dat vond ik een beetje enge hocus  spocus.  Ook las ik op de website dat ze het karmisch lichaam kunnen verwijderen. Ik geloofde dat allemaal niet zo, maar wilde gewoon graag onder begeleiding van ervaren Sjamanen/Helers Ayahuasca drinken.

En zo geschiede, de Ayahuasca  begon in te werken en het was alsof plantwortels mijn lichaam begonnen over te nemen. Ik merkte dat het moeizaam ging, vooral bij mijn hoofd, alsof het een houten blok was. Uiteindelijk was het de Ayahuasca toch helemaal gelukt, het begon te spreken en te communiceren. Uiteindelijk kwam het niet verder, het liep tegen een donkere laag aan van somberheid en droefenis. Visueel zag het eruit als een soort stoffige as sluier die door mijn hele energiesysteem verweven zat. De Ayahuasca  begon er aan te trekken en slepen, maar kreeg er geen beweging in.  Ik begon me een beetje naar te voelen, ging rechtop zitten en de Ayahusca zei: Jij moet ook je karmisch lichaam laten verwijderen.  Gelukkig was er ruimte voor in de ceremonie, want ik was het van tevoren niet van plan.

Dit Karmisch lichaam was zo zwaar dat zowel Hannah als Barbara verschrikkelijk veel moeite hebben moet doen om het weg te kunnen krijgen. En mijn hoofd voelde alsof het ging ontploffen. Energetisch werd het zo duidelijk dat mijn energielichaam erg verdrukt en verstopt was geraakt.

Nadien was het alsof de gordijnen open waren gegaan en de Ayahuasca begon harmonieus en vrij te spreken.  Heel veel prachtige lessen mogen ervaren zowel gevoelsmatig als verbaal.  “Hij die delend in het leven staat, kan niks ontnomen worden”  “ Je bent het leven dat zich deelt met het leven ”
Enzovoorts…

Hierna heb ik nog vele andere ceremonies bijgewoond bij Hannah en Barbara. Allemaal heel erg helend en leerzaam.  Nog vele mooie lessen gekregen. Voor nu teveel om op te schrijven. Maar wat ik hier nog wil zeggen is dat ik vandaag weer wat gelezen heb over het pijnlichaam in de “kracht van het nu(Tolle)” en ik echt met vervreemding zat te lezen. Ineens besefte ik  mij dat ik dat helemaal niet meer heb. Maar door het weer te lezen werd me wel duidelijk dat fervente klagers dat nog wel hebben. Gek genoeg was dat vroeger ook een groot tijdverdrijf van mij.  Nu vind ik geklaag erg storend.  Omdat het zijn zonder pijnlichaam zo natuurlijk voelt, was ik vergeten hoeveel last ik ervan heb gehad.

Dank jullie wel!

Zijn is genoeg”  Bram
Alhoewel er zeer positieve veranderingen en transformaties waren wist ik dat ik nog meer genezing nodig had. Toen ik onlangs eindelijk weer eens op en ceremonie van Hannah aanwezig kon zijn, was ze net begonnen met deze nieuwe genezingsmethode.  Hannah en Andis verwijderden  mijn Karmisch Lichaam en vanaf dat moment begon mijn leven echt te stralen. Ik voel zoveel licht, liefde en energie. Een van mijn ergste problemen in de afgelopen jaren was de gevoeligheid die ik had voor de stress en negativiteit van andere mensen. Ik had daar erg veel last van in mijn werk als serveerster in een druk toeristisch restaurant. Maar dat is nu allemaal verdwenen. Ik voel deze energieën niet meer en ik voel me rustig en kalm in mezelf. Sarah uit Spanje.

Ik beschouw mezelf als een psychonaut en ik heb in mijn eentje geëxperimenteerd met allerlei soorten hallucinogene drugs. Xtc, LSD, Magic Musrooms, DMT, noem maar op. Mijn doel daarmee was om mijn bewustzijn te verruimen en om in contact te komen met de kosmos.
Ik wist toen niet dat dat erg gevaarlijk is, als je jezelf niet spiritueel kan beschermen tegen aanvallen van demonen. Terwijl je zwaar aan het trippen bent dringen deze je energiesysteem binnen zonder dat je daar zelf iets van merkt op dat moment. Ik had nog nooit ayahuasca gebruikt en ik was er erg nieuwsgierig naar. Ik heb Hannah’s websites gelezen en haar You Tube interviews en ik voelde dat ik naar haar toe moest. Ik woon in Ierland.
Onlangs kwam ik op een van haar ceremonies en ik dronk voor de eerste keer haar ayahuasca.
Het is moeilijk om precies te beschrijven wat er gebeurde, maar de hel brak uit. Ik werd omhuld door duisternis en ik voelde overal om me heen demonen. Ik was totaal in angst en paniek en ik begon me ongecontroleerd te gedragen. Ik zorgde voor zoveel overlast in de ceremonie dat Hannah en haar assistenten me naar een aparte behandelkamer brachten waar ik nog verder begon uit te freaken. Ik was volledig overgenomen door demonen op dat moment.
Hannah zelf was heel kalm en hield alle focus op de Bron van EENheid Ze vroeg me of ze mijn Karmisch Lichaam mocht verwijderen en natuurlijk wilde ik dat. Als dit vreselijke gebeuren maar zou stoppen. Met de hulp van haar assistenten die me in bedwang moesten houden, gaf ze me de behandeling. Het was een erg zware bevrijding zei ze. Ik was letterlijk bedekt met hele zware demonen, iets wat zij vaak tegenkomt als mensen zonder spirituele bescherming zoveel drugs hebben gebruikt. Ongeveer 15 minuten na de behandeling kwam ik weer tot mezelf en voelde ik me rustig en vredig. Hannah bracht me terug naar de groep ceremonie waar ik rustig ging liggen en een enorme opluchting en warmte voelde.
Op dat moment begon zij om Energie van de Oermoeder in het ritueel te brengen door prachtig te zingen en te dansen. Ineens zag ik de Oorspronkeljke Vrouwelijke Energieën door haar heen stromen en dat was zo onroerend mooi dat ik begon te huilen als een baby. Ik huilde diep en lang want dit was dan eindelijk de Connectie met de Bron waar ik zolang naar had gezocht. Vanaf dat moment is mijn leven volledig aan het veranderen en bevind ik me nog volop in deze transformaties. Ik kan haar en haar assistenten niet genoeg bedanken. Dennis uit Ierland.

Zie meer ervaringen onder het hoofdstuk: Meer Ervaringen met Karmisch Lichaam verwijderen


 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n.

E-mailen
Map
Info