Free your Mind  

Het SPEL van AFSCHEIDING en DUALITEIT

De mensheid leeft in een virtuele realiteit, die ook wel de Matrix genoemd. Dit is een energetisch systeem dat het Lagere Zelf in de derde dimensie geketend houdt.  Deze gevangenis bestaat uit een persoonlijke Matrix en een collectieve Matrix,  die worden gevormd door contracten om  afscheiding, dualiteit, armoede, lijden en dergelijke te ervaren. Door deze energetische  gevangenis die ons omhuld,  zijn we afgesneden van het Hogere Zelf, dat het Ware Zelf is. In wezen zijn wij allemaal onsterfelijke spirituele wezens die volledig vrij zijn. Momenteel is een deel van ons, het Lagere Zelf, gevangen in een menselijk lichaam en het daarbij behorende  gemanipuleerde energiesysteem dat vol zit implantaten en artificiële energie-lichamen,  zoals het Karmisch Lichaam. Voor ons (genezers van The Awakening) is het duidelijk dat we ooit  vrijwillig, als vrije zielen, aan het Spel van Afscheiding en Dualiteit zijn begonnen.  Maar het  Spel is langzaam maar zeker totaal ontspoord. Op dit moment in de tijd zijn er te veel mensen  c.q. zielen verstrikt geraakt in het Spel.  Wij zijn dankbaar dat we de volgende informatie met je kunnen delen die je kan helpen om de uitgang uit dit Labyrint te vinden.

Ons hele Universum is een manifestatie van het Spel van Afscheiding en Dualiteit. Het is als het ware een enorme multi-dimensionele setting waar het Spel op veel werelden en op veel niveaus gespeeld wordt.  Een van de planeten waar het Spel in volle gang is, is onze eigen planeet Aarde.Velen van ons, voornamelijk oude zielen, begonnen 26.000 jaar geleden vrijwillig aan dit Spel van Afscheiding. Wij zijn namelijk onsterfelijke spirituele wezens die al miljoenen jaren existeren. Om dat bestaan interessanter te maken, zijn onze Hogere Zelven heel creatief en ontwikkelen verschillende spelvormen (of realiteiten) om met elkaar te spelen. Een van de meest intrigerende spelen die we creëerden was de scheiding tussen het Hoger Zelf en het Lagere Zelf. We hebben afgesproken om een deel van ons Zelf af te scheiden en ons vervolgens volledig te identificeren met dat Lagere Zelf. Zodra dat proces voltooid was, zouden we door alle uithoeken van de hele schepping een Zoektocht starten om ons opnieuw te kunnen verenigen met het Hoger Zelf. Tijdens deze Zoektocht ervaren we een fysiek bestaan in menselijk lichaam in een 3 D-realiteit.

Wat heeft ons zo lang in dit Spel gehouden???

Op dit moment verblijft het Lagere Zelf al bijna 26.000 jaar in de derde dimensie en dat is de laagste dimensie waarin het menselijk leven mogelijk is. Al deze zielen zijn nog steeds in het Spel van Afscheiding en Dualiteit verstrikt en slechts een paar eenlingen vonden de uitgang uit dit Labyrint. Volgens de informatie die wij ontvangen hebben zijn we vrijwillig aan het Spel begonnen, maar liep  het uit de hand toen verschillende buitenaardse rassen naar de planeet Aarde kwamen en de zaken een beetje zwaarder maakten. Op zijn zachtst gezegd. Doordat we volledig  geïdentificeerd waren met het Lagere Zelf, waren we erg kwetsbaar en werden we onderdeel van  de agenda van een aantal geavanceerde buitenaardse  rassen, die al veel langer in ons Universum existeren en die zelf ook in Afscheiding en Dualiteit verkeren.. Ik wil ze niet langer als kwaadaardig beschouwen, omdat zaken als goed of kwaad te beoordelen een onderdeel van het dualiteit denken is. Gezien vanuit het standpunt van EENHEID heeft alles zijn plaats en functie, maar het zijn zeker de Annunaki en Reptielen rassen geweest die ons Spel zeer duister gemaakt hebben. Later kwamen andere buitenaardsen, zoals de Greys en Nordic Whites in het Spel en maakten het allemaal nog moeilijker.

Hoe dan ook, met de komst van de Annunaki / Reptilians , ontspoorde het Spel. Om te voorkomen dat de mensheid zijn verbinding met het Hogere Zelf zou ontdekken en herstellen, creëerden Anu en Enki (Lucifer) en later ook zijn zoon Marduk , de leiders van de Annunaki, het Spel van DUALITEIT. Zij creëerden dit Spel om menselijke zielen in een illusie vast te houden en ervoor te zorgen dat we moesten kiezen tussen licht en donker, goed en kwaad, liefde en haat, vrede en oorlog. Om het breedst mogelijke spectrum van zielen gevangen te kunnen houden, verdeelden Anu en zijn medewerkers (Annunaki, Reptilians, Greys) het spel in twee schijnbaar tegengestelde teams:
Donker vs Vals Licht.

Niet iedereen kan een heilige zijn, dus er moet ruimte zijn voor zondaars binnen de Dualiteit, zo lang iedereen maar onder invloed is van deze  illusie. Wat het belangrijkste is, is dat we één van zijn agenten aanbidden, ongeacht of ze van het lichte team of het donkere team zijn. Er zijn veel namen van de spelers binnen dit kosmische, multidimensionale drama en de meesten daarvan kennen jullie wel. De belangrijkste tegenstellingen die Enki schiep zijn: de aartsengel Michael vs de aartsengel Lucifer en Satan vs Christus. Maar er zijn vele spelers in dit spel zoals alle aartsengelen, alle zgn. ascended masters, de Galactische Federatie, vele zogenaamd goedaardige buitenaardsen en andere vaak gechannelde entiteiten. Terwijl sommige van deze wezens voor het team duister spelen en een ander deel voor het team Valse Licht,  uiteindelijk spelen ze ALLEMAAL  hun rol in het concept van de Dualiteit die hen controleert.  Dit is in wezen het grootste geheim, er bestaan niet alleen kwaadaardige demonische wezens, maar degenen die zich voordoen als engelen, meesters en zelfs degenen die pretenderen de  wereld te komen redden, zoals Jezus Christus zijn allemaal instrumenten en onderdeel van het Spel van de Dualiteit.

Er is maar een energie de daar bovenuit stijgt en dat is het Licht van het Hogere Zelf dat aangesloten is op de Bron van EENHEID waar alles vibreert in een extatische liefdesenergie en er geen licht of donker, goed of kwaad, vrede en oorlog bestaat. Zolang je leeft onder de ban van de dualiteit en via contracten ( zie deel 2 van dit artikel) daaraan verbonden bent,  kun je geen werkelijk contact maken met je eigen Bron van EENheid, het Hoger Zelf.

 

Wat is het doel van  DE DUALITEIT?

De dualiteit is gecreëerd zodat  buitenaardsen (die zelf ook in Afscheiding en Dualiteit existeren) eindeloos energie konden blijven trekken uit de STRIJD tussen licht en donker, goed en kwaad. Zolang er sprake is van een strijd, wordt er energie onttrokken uit de menselijke energie systemen. En het maakt niet uit waar je energie aangeeft. Of je nou Satan aanbidt of Jezus Christus, Lucifer of Michael, Shiva of Vishnu, zolang je energie geeft aan een van deze twee krachten wordt je energetisch leeg gezogen. Dat hebben we zo duidelijk gezien. Zolang je energie blijft geven aan krachten/entiteiten buiten jezelf ( of die nu van het goede of het kwade team zijn ,dat maakt dus niet uit)  ben je niet in verbinding met je eigen Hogere Zelf.   En dat is precies waar dit hele Spel over gaat. Maak het de mens zo moeilijk mogelijk om het contact met het eigen Hogere Zelf te herstellen en werp zo veel mogelijk barrières op in de vorm van religies en culten en sekten, zodat ze er nooit achter komen dat ze eigenlijk zelf Scheppers zijn. Want als ze daar eenmaal achter zijn gaan ze hun eigen werkelijkheid scheppen en zijn ze vrij uit het Spel van de Dualiteit en vrij uit de Matrix. Op het moment dat het Hogere Zelf kan indalen in het fysieke lichaam ben je helemaal vrij. Als je dan ook nog Vergeving kan schenken aan alle medewerkers van het Spel,  dan ben je buiten het Spel gekomen.

Wij hebben ook gezien dat als je met Licht wil werken, dat je altijd om het Licht van het Hoger Zelf moet vragen. Als je alleen maar met “het Licht” werkt, komt altijd eerst het Valse Licht van de Dualiteit . Pas als je specifiek om het Licht van het Hoger Zelf vraagt en je in staat bent om je daar volledig mee te verbinden, dan werk je met Echt Licht.  En natuurlijk heb ik zelf ook  jarenlang met Vals Licht gewerkt en ben ik volledig in de ban van de Dualiteit  geweest. Wij zijn ook alleen door eigen ervaringen wijzer geworden. En die ervaringen en inzichten zijn in gang gezet, nadat we van het Karmisch Lichaam zijn bevrijd. In de lente van  2016 hebben we daar heel veel informatie over ontvangen en vanaf April 216 hebben we de  een zeer veelomvattende methode voor de genezing en bevrijding van het energiesysteem ontwikkeld.  Een methode die wij het verwijderen van het Karmisch Lichaam (of pijnlichaam) noemen ( zie daarvoor het hoofdstuk over Karmisch Lichaam verwijderen.

De eerste en belangrijkste stap om het Hoger Zelf te laten indalen in het fysieke Lichaam is de verwijdering van het Karmisch Lichaam. Want het de aanwezigheid van het Karmisch lichaam blokkeert het hele energiesysteem.  Daarna kan stuk bij beetje de verbinding met het Hoger Zelf tot stand komen. En dat is een proces dat zich stap voor stap voltrekt en er steeds weer nieuwe inzichten en ontdekkingen zij gekomen. We zijn steeds een stukje verder gekomen, maar heel belangrijk daarbij is dat je al je eerdere overtuigingen LOS kan LATEN. Wat twee jaar geleden nog Waarheid was voor ons, is dat nu niet meer. En natuurlijk was het ook voor mij, die in alle ceremonies  met AE Michael, en Christus en engelen werkte, ook wel even slikken om te zien dat alles wat je niet direct met je Hoger Zelf verbindt Vals Licht van de Dualiteit is.  Zolang er een guru, een meester, een engel of een god voor nodig is, die je buiten jezelf aanbidt  en die je kracht geeft, zit je op de lijn van het Valse Licht. En geef je energie daaraan in plaats van aan de verbinding met het eigen Hoger Zelf oftewel de eigen Scheppingskracht, de mogelijkheid om je eigen werkelijkheid, je eigen realiteit te scheppen.

Ik begrijp ook  dat hetgeen ik hier zeg voor veel mensen een enorme schok is en dat is te wijten aan de enorme invloed die religie en geloof op ons hebben, van kind af aan. Maar dat is allemaal onderdeel van de MIND CONTROL. Alles is gebaseerd op GELOOF, want niemand weet het zeker!!!
Het is een GELOOF, het zijn aannames, we denken ,we geloven dat het zo is. Maar het kan dus heel anders in elkaar zitten, dan wat je altijd GELOOFT hebt. En dat alle andere mensen die dat jou hebben laten GELOVEN, ook onder MIND CONTROL staan  en in het Spel van de DUALITEIT verstrikt zijn geraakt.

Wij hebben ook gezien dat de reïncarnatie-cyclus  onderdeel van dit spel van de Dualiteit is. Toen buitenaardsen ons lagere Zelf eenmaal in hun macht hadden, wilden ze ons absoluut niet na de dood laten verenigen met het Hogere Zelf. Dus werd er een heel ingenieus plan ontworpen om de zielen steeds weer opnieuw te laten incarneren in een volgend leven. Dit alles onder het mom van  het GELOOF dat we van al die levens erg veel leren en uiteindelijk wel weer bij onze BRON zullen terugkeren, iets wat echter nog niet gebeurd is na 16.000 jaar.  De zogenaamde Tunnel van Licht die veel overledenen na hun dood zien en daar zonder aarzelen in gaan, is een Tunnel van Vals Licht. Je wordt daarin gelokt en  zodra je daarin gaat ben je verloren en begint je reïncarnatie. Omdat er echter na de dood nog wel iets van vrije wil bestaat, kun je dat ook weigeren. Ga  met je rug naar de Tunnel van Vals Licht toe staan, kijk er niet in en zeg dat je alleen daarheen gaat waar je Hoger Zelf je heen wil brengen. Het Verwijderen van het Karmisch Lichaam  is en blijft ook een enorm belangrijke bijdrage om aan de reïncarnatie-cyclus te kunnen ontsnappen. .

Tot zover, in een notendop de situatie rondom het leven in DE DUALITEIT

 

Deel 2: Het verbreken van contracten

Toen we eenmaal in de gaten hadden in welk duister spel van Dualiteit de mensheid verstrikt zit, kregen we door dat we via allerlei contracten aan dit spel verbonden zijn. En dat die contracten verbroken kunnen worden. Hoe zo een contract tot stand komt is niet geheel duidelijk, maar kennelijk zijn wij als onsterfelijke spirituele wezens  in een heel ver verleden vrijwillig een aantal experimenten aangegaan. Experimenten waarvan we de gevolgen absoluut niet konden overzien en waardoor we nu nog steeds gevangen worden gehouden .Het is ons gebleken dat je zodra je ergens vrijwillig aan meewerkt, je vast zit aan een contract. Het maakt niet uit of je je daarvan bewust bent. Het maakt ook niet uit of je daar met valse voorwendselen in bent getrokken. Je hebt op een of andere manier meegewerkt of toegestemd en dan zit je vast aan een contract.  En de mensheid zit momenteel gevangen in eindeloos veel contracten. Zodra jij of jouw regering (als zijnde de volksvertegenwoordiging) ergens mee ingestemd heeft is er sprake van een contract. En al die contracten samen vormen jouw persoonlijke Matrix gevangenis en ook de collectieve Matrix gevangenis.

 

Ik zal bij het begin beginnen:

Op dinsdag 18 April dronk ik het plant-medicijn ayahuasca samen met mijn assistente Barbara, die ook een hele goede genezer is. Wij doen dat regelmatig samen om onze healing technieken te verfijnen.  Goed, op dinsdag 18 April dronken we samen ayahuasca en ik zei tegen Barbara:  “Nu ga ik eens kijken of we het contract met de dualiteit kunnen verbreken.” Ik ging voor mijn altaar staan en  ik zei: “Ik verbreek alle contracten die ik met de dualiteit heb.”   Na enige ogenblikken kwam er een keiharde schreeuw uit mij en er kwam daar een enorme demonische energie los die ik waarnam als een witte slang en die vervolgens uitspuugde. Barbara en ik zijn toch echt wel wat gewend, maar we waren behoorlijk geschrokken. Dit was wel heftig. Nadat ik me hersteld had, zei ik het weer: “Ik verbreek alle contracten die ik met de dualiteit heb.” En weer een enorme schreeuw en nu spuugde ik een demonische energie uit in de vorm van een zwarte slang. We dachten toen dat het klaar was, want ja, dualiteit bestaat uit wit en zwart. Maar op de een of andere manier voelde ik heel sterk dat ik het nog een keer moest zeggen en toen spuugde ik tot mijn verbazing een gifgroene slang uit.

De dualiteit bestaat dus niet uit 2 maar uit 3 krachten. Het licht (de witte slang), het donker
( de zwarte slang) en er is een derde kracht, die constant energie trekt uit de strijd tussen die twee krachten en die energie vervolgens voedt aan de buitenaardsen ( de gifgroene slang).  Vervolgens kreeg ik te zien dat dit hetgeen is wat de zogenaamde heilige drie-eenheid vormt: de vader ( het licht), de moeder (het donker) en het kind ( de zoon) die profijt trekt uit die twee. Er bestaat in het Universum namelijk helemaal geen heilige drie-eenheid. Er bestaat alleen een Heilige EENHEID, Jouw eigen BRON, het Hogere Zelf.  De heilige drie-eenheid is een creatie van de dualiteit van Anu en het is dan ook niet verbazingwekkend dat het heilige getal van alle Annunaki, Reptielen en kwaadaardige buitenaardsen het getal 3 is. En dat is wat de basis van de Dualiteit vormt.  Wij,als onsterflijke spirituele wezens, horen te vibreren op het getal 1.

We hebben gaandeweg een beetje gezien hoe het werkt.  De mens heeft contracten met al die buitenaardsen, omdat zij aan de wieg van onze schepping hebben gestaan. En wij, als onsterfelijke spirituele wezens,  hebben  kennelijk ooit ingestemd met hun voorstel om een door hen gecreëerd aards lichaam aan te nemen en deel te gaan nemen aan het Spel van de Dualiteit. Op een bepaalde manier weet ik dat we daar zelf toestemming voor hebben gegeven, alleen zonder de gevolgen te overzien dat we daar na 16.000 jaar nog in zouden zitten. Ons Hoger Zelf heeft ons laten zien dat het Spel uit de hand is gelopen, het is totaal ontspoord en daarom mag en kan al die informatie die ik hier nu deel nu in de openbaarheid komen. Er moet een einde komen aan dit Spel.

 

Naast contracten met  buitenaardsen  zitten we verstrikt in vele andere contracten. De mensheid heeft een contract met armoede, omdat we een volledig corrupt banksysteem in stand houden, waardoor 1 % van de mensheid alles heeft en 99% niets. Zolang wij dat als mensheid toelaten en er niets tegen doen, hebben we een contract met armoede ( en met de familie Rothschild die dit banksysteem (de Fed)  gecreëerd hebben).  We hebben een contract met vermoord kunnen worden ( op allerlei manieren) omdat we toestaan als mensheid dat er wapens bestaan. Zolang we toestaan dat er wapens geproduceerd worden, hebben we een contract met oorlog. En het maakt niet uit of je dat persoonlijk zelf hebt toegestaan ,of dat het alleen maar de leiders (of regeringen) zijn die daarmee ingestemd hebben. Op het moment dat je geboren wordt als mens in een dergelijk systeem zit je aan die contracten vast. En ik kan nog wel even doorgaan. Zolang we toestaan dat de medische wetenschap alleen maar kennis heeft van  het menselijk lichaam, maar nul verstand heeft van het menselijk (niet-fysieke) energiesysteem, zullen er contracten met ziekten blijven bestaan.  Alle ziekten beginnen namelijk in het energiesysteem en worden vervolgens omgezet naar het menselijk lichaam. Zolang we toestaan dat onze artsen  helemaal niets van weten van het voor hen niet zichtbare energie-systeem en het bestaan daarvan zelfs ontkennen, zullen kanker, reuma, hart- en vaatziekten, ouderdomsziekten en dementie  en alle ander ziekten nooit worden uitgebannen. Nu heeft het Matrix systeem ook geen enkel belang bij het uitbannen van ziekten, want al dat lijden is een enorme bron van energie. En de farmaceutische industrie, die volledig onder controle van de Satanische Elite staat, spint daar ook heel goed garen bij, want dat is een miljarden business.  En zo blijven we dus contracten met ziekten houden.

 

Het goede nieuws is  dat wij leven in een virtuele werkelijkheid en dat het dus mogelijk is om die contracten te verbreken. Dat is een beetje hetzelfde als dat je op de delete knop van je computer drukt. Het hele systeem moet ontmanteld worden, door constant op de delete-knop te drukken.
En dat komt dus neer om het met intentie verbreken van al die contracten en de daarbij behorende negatieve (demonische energie) te elimineren.  Behalve de al eerder genoemde contracten zijn er contracten met implants, ieder menselijk energiesysteem zit onder honderden implants, veel meer dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden..  Bij alles en nog wat worden er implants in je geplaatst, om je onder controle te houden. De allergrootste implant is de pijnappelklier. Daar zitten 3 antennes aan vast die omhoog steken uit het energiesysteem waar door het kwaad en duisternis van alles en nog wat aan negatieve emoties en gedachten in je brein geprogrammeerd kan worden. Wij weten dit al langer en gebruiken al een aantal jaren de methode van Infinite Healing om de pijnappelklier te deprogrammeren. Daar zijn we inmiddels van afgestapt omdat e betere resultaten bereiken met de Blue print verwijdering. Zie het hoofdstuk daarover.

.We zien nu dat de pijnappelklier een soort van aan- en uit knop is voor de totale programmering van het menselijk energiesysteem. De pijnappelklier zet allemaal programma's aan'die tot een vorm van lijden aanzetten, En die knop moet dus op uit komen te staan.. We hebben ook gezien dat de pijnappelklier de appel is van Adam en Eva  en dat de slang uit het paradijs, de kundalini slang is die over de ruggengraat loopt.  Deze moet ook verwijderd worden om het Hoger Zelf in het fysieke lichaam te kunnen laten indalen. Energetisch gezien staat Adam voor de linker hersenhelft en Eva is de rechterhersenhelft en daar begint de dualiteit mee, de val uit de Bron van EENheid, de val uit het paradijs.  Het zijn allemaal creaties gemaakt door een afschuwelijk vals systeem om totale controle over de gedachten van de mensheid te houden en het moet allemaal uitgeschakeld worden. Pas dan kan het Hoger Zelf de controle over het energie systeem krijgen.

We hebben dus gezien dat er in de hersenen twee hele grote implants zijn die uitgeschakeld dienen te worden . De ene is de pijnapelklier en de andere implant bevindt achter zich in de nek. Als die wordt verwijderd zijn, kunnen er geen nieuwe implants worden ingebracht. Wij hebben ervaren dat als het Karmisch Lichaam verwijderd is en die twee belangrijkste  implants ook verwijderd zijn en er een aantal belangrijke  contracten verbroken (gewist) zijn,  dat dan het Hogere Zelf in het fysieke lichaam kan indalen. Dat is een van de allermooiste en zuiverste ervaringen die we in de afgelopen maanden hebben mogen meemaken. Ik kan onmogelijk in woorden omschrijven hoe dat voelt, hoe je dat weet etc. Daar zijn nauwelijks woorden voor om dat te beschrijven. Het is alsof de vonk die zich in het hartcentrum bevindt een enorm vuur is geworden en als een zon kan gaan schijnen. Deze omschrijving  blijft knullig, maar wij hebben geen taal om dat te kunnen beschrijven.
Ik kan alleen maar zeggen dat bij ons, de 3 belangrijkste healers van the Awakening ( Hannah, Barbara en Andis) dit proces zich heeft kunnen voltrekken en dat wij nu bevrijd zijn uit de Matrix en buiten het Spel zijn gekomen. En dat we nu voor een groot deel van de tijd volledig met het Hogere Zelf verbonden zijn en van daaruit ceremonies en individuele genezingen kunne geven. En dat we sinds die tijd ook veel meer kunnen zien zowel onszelf als bij andere mensen. We kunnen het hele energiesysteem scannen, de energetische blokkades zien, de trauma’s, de vorige levens etc. De informatie die wij delen is afkomstig uit de 96% van het Universum, waar de mensheid van afgesloten is. Zie mijn volgende You Tube film Higher Self and the Matrix. How to return to the 96% :
Foto-Readings en behandelingen

Daarom bieden we nu ook foto-readings aan. Mensen die twijfelen over deelname aan een ayahuasca-ceremonie of aan de noodzaak van een privé-behandeling kunnen een foto mailen.  Tegen betaling van 50 Euro (dat is incl. 21% BTW)  krijg je dan een analyse van het energiesysteem en een oplossing wat er aan gedaan kan worden. Let wel, wij zijn genezers, dus wij kijken alleen maar naar hetgeen genezen of verbeterd kan worden. Je krijgt dus geen uitgebreide omschrijving van je bent dit of dat geweest in een vorige leven, alleen wat relevant is voor de genezing krijgen wij te zien en wat er op dit moment aan gedaan kan worden. Als je meteen een sessie of ceremonie bij ons wil boeken is de foto behandeling gratis

 Verder blijven wij het Karmisch Lichaam verwijderen (wij noemen dat KBR Karmic Body Removal) als een van de belangrijkste behandelingen aanbieden. Mensen die al KBR gedaan hebben kunnen na 6 weken de blueprint laten verwijderen en kunnen dat in een groep ceremonie of prive laten doen. We willen workshops met en zonder ayahuasca gaan geven over de bevrijding van de dualiteit en het verwijderen van contracten. We willen retreats in het butienland  gaan geven met ayahuasca om al deze onderwerpen verder uit te diepen. Ik wil lezingen gaan  geven, een boek schrijven, You tube films maken etc etc. We hebben zoveel te bieden en we zijn helaas maar met zo weinig mensen die dit nu kunnen aanbieden (hopelijk komen er snel meer medewerkers) .  Dus veel plannen zullen pas later in het jaar (na de zomer) of begin volgend jaar volledig uitgewerkt kunnen worden.  Als je meteen een behandeling boekt, is de foto-reading gratis.  Mail naar h.klautz@gmail.com of divine.juice@yahoo.c

Wij wensen jullie een hele fijne zomer met veel bevrijding, inzicht en tranformatie.


Hannah, Barbara en Andis ( de genezers van the Awakening)  

 

 


E-mailen
Map
Info